Montage

Experter på fönsterbyte BRF

Vi är specialister på fönsterbyten för bostadsrätter och flerbostadshus.

Enkelt att byta

Med JO's Fönsterbyggarna är det lätt att byta fönster.

Nyckelfärdig lösning

Våra montörer sköter både leverans, montering och byggstädning.

1. Den ansvarige montören ringer på dörren på morgonen hos kunden. Sedan går han in och gör en förbesiktning av lägenheten. Efter utförd förbesiktning fästs en egenkontrollplan på insidan av lägenhetsdörren. Kontrollplanen innehåller ett antal punkter som ska prickas av i samband med att montaget utförs.

2. Kraftiga mattor rullas ut för att skydda alla golv. Vi täcker framför fönster, och försöker i den mån det går att täcka alla gångytor. Verktyg och material körs upp på balkongen.

3. Gamla fönsterbågar hängs av, och utvändiga plåtar rivs bort. Vi sågar några snitt i den gamla karmen och bryter sedan bort delarna.

4. Karmen lyfts på plats, vägs in noggrant, lodas och centreras innan den skruvas fast. Isolering med drevremsa utförs.

5. Plåtbleck, överplåt och sidoplåtar monteras fast med popnit.

6. Smygar monteras fast runt fönstret som en ram. Foder spikas fast med spikpistol.

7. Fönstret finjusteras på gångjärnen och handtag och ventiler (i förekommande fall) skruvas fast.

8. Mattor rullas ihop och golven städas av. Den ansvarige montören gör en slutkontroll av samtliga fönster. När arbetet är färdigt och godkänt fäster han en lapp på insidan av lägenhetsdörren som meddelar att vi är färdiga.

9. I förekommande fall lämnas verktygen kvar i lägenheten till nästa dag. Detta gör vi för att spara tid och onödiga körningar till och från förrådet. Vi försöker givetvis att ta så liten yta som möjligt i anspråk för ändamålet.

Kontakta mig för en kostnadsfri rådgivning