Vanliga frågor och svar

Dammar det mycket vid ett fönsterbyte?
Naturligtvis blir det en viss dammalstring vid ett fönsterbyte. Generellt kan man väl säga att det blir mer damm i ett putsat stenhus, än vad det blir i ett trähus med tegelfasad. Oavsett var man bor är det givetvis alltid en klar fördel om man täcker sitt bohag med plast eller lakan.
Kan ni inte göra bytet från utsidan så man slipper plocka undan?
Det mest självklara svaret är att det vore väldigt krångligt och opraktiskt för vår del att enbart försöka jobba från utsidan. Men det finns också uppenbara hinder som omöjliggör montering enbart från utsidan. De fönster vi monterar är inåtgående och har sina infästningshål i karmens insida. Detta betyder att vi måste hänga i fönsterbågarna från insidan efter att fönsterkarmarna är fastskruvade. Dessutom måste listerna monteras från insidan.
Kan man bo kvar i lägenheten när bytet görs?
Ett vanligt montage tar ca 1-3 dagar, men vi grovstädar efter oss varje dag även om vi inte är färdiga i en lägenhet. Så självklart kan man leva och bo i sin lägenhet även om vi är mitt uppe i montaget.
Kan man verkligen byta fönster på vintern?
När det börjar bli riktigt kallt ute så river vi ur färre fönster åt gången, så att vi snabbare kan sätta i de nya. På så sätt blir tiden som det är helt öppet utåt ganska kort. Dessutom sätter vi in värmefläktar om det är kallt ute. Det är således inga som helst problem att utföra ett fönsterbyte på vintern.