Vanliga frågor och svar

Vilket ansvar har bostadsrättsföreningen för att byta fönster?
Bostadsrättsföreningen är normalt sett ansvarig för underhåll och reparation av gemensamma delar, inklusive fönster som ingår i husets fasad. Det är föreningens ansvar att besluta om och finansiera bytet av fönster i enlighet med föreningens stadgar och beslut på föreningsstämma.
Kan jag som bostadsrättshavare byta mina egna fönster?
Normalt sett är fönstren i en bostadsrätt gemensam egendom och omfattas av föreningens ansvar. Det innebär att du som bostadsrättshavare inte har rätt att självständigt byta fönster utan att få godkännande från föreningen. Det är viktigt att alltid rådfråga föreningen innan du överväger att byta fönster på egen hand.
Kan föreningen neka att byta mina fönster?
Föreningen kan neka att byta dina fönster om de anser att det inte är nödvändigt eller om det inte finns tillräckliga medel i föreningens budget för att finansiera bytet. Föreningen kan även ha specifika riktlinjer och krav för att godkänna fönsterbyten, så det är viktigt att följa föreningens regler och procedurer.
Vem är ansvarig för att bekosta fönsterbytet?
Normalt sett är det bostadsrättsföreningen som är ansvarig för att bekosta fönsterbytet, inklusive kostnader för inköp, installation och eventuellt underhåll. Kostnaderna för fönsterbytet fördelas vanligtvis på föreningens medlemmar i enlighet med föreningens ekonomiska plan och beslut på föreningsstämman.
Vad behöver jag som bostadsrättshavare göra om jag vill att föreningen ska byta mina fönster?
Om du som bostadsrättshavare vill att föreningen ska byta dina fönster, bör du i första hand kontakta föreningens styrelse eller förvaltning för att lämna in en formell begäran. Du kan behöva lämna in information om varför du anser att fönsterbytet är nödvändigt och eventuellt bifoga kostnadsförslag från entreprenörer. Det är viktigt att följa föreningens interna processer och riktlinjer för att begära fönsterbyte och att vara beredd på att det kan krävas godkännande från föreningens styrelse och/eller beslut på föreningsstämma.
Dammar det mycket vid ett fönsterbyte?
Naturligtvis blir det en viss dammalstring vid ett fönsterbyte. Generellt kan man väl säga att det blir mer damm i ett putsat stenhus, än vad det blir i ett trähus med tegelfasad. Oavsett var man bor är det givetvis alltid en klar fördel om man täcker sitt bohag med plast eller lakan.
Kan ni inte göra bytet från utsidan så man slipper plocka undan?
Det mest självklara svaret är att det vore väldigt krångligt och opraktiskt för vår del att enbart försöka jobba från utsidan. Men det finns också uppenbara hinder som omöjliggör montering enbart från utsidan. De fönster vi monterar är inåtgående och har sina infästningshål i karmens insida. Detta betyder att vi måste hänga i fönsterbågarna från insidan efter att fönsterkarmarna är fastskruvade. Dessutom måste listerna monteras från insidan.
Kan man bo kvar i lägenheten när bytet görs?
Ett vanligt montage tar ca 1-3 dagar, men vi grovstädar efter oss varje dag även om vi inte är färdiga i en lägenhet. Så självklart kan man leva och bo i sin lägenhet även om vi är mitt uppe i montaget.
Kan man verkligen byta fönster på vintern?
När det börjar bli riktigt kallt ute så river vi ur färre fönster åt gången, så att vi snabbare kan sätta i de nya. På så sätt blir tiden som det är helt öppet utåt ganska kort. Dessutom sätter vi in värmefläktar om det är kallt ute. Det är således inga som helst problem att utföra ett fönsterbyte på vintern.