om jo's fönsterbyggarNA

Ring 0171-47 73 55

Vi startade i mitten av 90-talet med inriktning på bygg av alla slag. Omkring ett år senare började vi mer och mer specialisera oss på fönster och dörrar för att i slutet på 90-talet enbart syssla med det.
Vi behöll dock namnet (Byggtjänst) pga vårt breda kunnande inom bygg (vi är ju trots allt snickare) som kan göra det lilla extra i anslutning till ett fönsterbyte. 2010 bestämde vi oss dock för ett namnbyte.

Vi tyckte att vår kärnverksamhet, fönster, borde finnas med i namnet så att även de som inte känner till oss sedan tidigare kan se att fönster är vår specialitet. JO’s Byggtjänst blev således JO’s Fönsterbyggarna.

När vi började i liten skala i mitten av 90-talet var det fönsterbyten i villor som var vår huvudsyssla. Men allt eftersom vi har växt har vi tagit på oss större och större flerfamiljshus (hyres- och bostadsrätter).

Experter på fönsterbyte BRF

Vi är specialister på fönsterbyten för bostadsrätter och flerbostadshus.

Enkelt att byta

Med JO's Fönsterbyggarna är det lätt att byta fönster.

Nyckelfärdig lösning

Våra montörer sköter både leverans, montering och byggstädning.

Vårt största entreprenadåtagande hittills varade i tre års tid med ca 11000 enheter monterade, och en mycket nöjd beställare. Vi ser oss trots allt som det lilla företaget med den personliga kontakten som alltid finns tillgänglig för dina frågor.

Vi använder enbart egen personal, givetvis med erforderlig kompetens. Vi har en bra åldersmix med några lite mer erfarna killar samt ett par yngre lärlingar. I företaget finns kompetens såsom asbestsanering, maskinförare (höglyft), Bas P (projektering), Bas U (utförande), ansvarig byggare och självfallet utbildade montörer med yrkesbevis.

Våra huvudmarknader är Enköping, Uppsala, Västerås och Stockholm. Kika in påpågående arbeten för att se var vi utför arbeten just nu!

Kontakta mig för en kostnadsfri rådgivning